Zmeny v s.r.o.

Ak sa rozhodnete uskutočniť vo svojej spoločnosti akúkoľvek zmenu - zmenu sídla, výmenu konateľa, prevod obchodného podielu pri zmene spoločníka alebo rozšírenie predmetov podnikania, vypracujeme Vám všetky potrebné dokumenty a zaregistrujeme všetky zmeny do Živnostenského registra a Obchodného registra.

Naše komplexné služby zahŕňajú najmä:

 • prípravu valného zhromaždenia spoločnosti
 • vypracovanie dokumentácie a zápisníc z valného zhromaždenia, dodatoku k spoločenskej zmluve
 • vybavenie živnostenských listov
 • príprava zmlúv o prevode obchodných podielov a pod.
 • príprava ostatných potvrdení a prehlásení - o splatení základného imania, prevzatie záväzku na nový vklad a pod.
 • podanie návrhu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do obchodného registra a živnostenského registra
 • ohlásenie zmien daňovému úradu
 • podľa potreby aj vypracujeme aj ďalšie potrebné dokumenty

Najčastejšie vykonávanú zmenu v spoločnostiach sú:

 • Zmena obchodného mena spoločnosti
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Zmena štatutárnych orgánov, dozornej rady
 • Zmena, alebo doplnenie predmetov podnikania
 • Udelenie prokúry/zrušenie prokúry
 • Zvýšenie alebo zníženie základného imania

Poplatok za vykonanie zmien účtujeme od 139€ - 199€ vrátane poplatkov OR a ŽR za zápis zmien.

Jedným návrhom možno v Obchodnom registri zapísať viaceré zmeny vo firme, a tým pádom ušetriť.