Poskytovanie sídla spoločnosti

Poskytovanie adresy na umiestnenie sídla obchodnej spoločnosti (tzv. officehouse), patrí medzi doplnkové služby, ktoré poskytujeme. Tieto služby využívajú hlavne majitelia firiem žijúci mimo Bratislavy a zahraničný vlastníci, ktorý majú záujem o vyššiu prestíž firmy so sídlom na lukratívnej adrese v Bratislave.

Súčasťou služby je najmä označenie sídla konkrétnej spoločnosti obchodným menom a prijímanie a úschova písomností zasielaných na adresu sídla Vašej spoločnosti.

Poskytnutie sídla využívajú hlavne obchodné spoločnosti, ktoré si z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu prenajať vlastné administratívne priestory. Zabezpečíme zriadenie a prevádzkovanie sídla spoločnosť vo vlastných priestoroch so splnením všetkých legislatívnych predpisov.

Poskytnutie sídla ponúkame novovznikajúcim ako aj už existujúcim podnikateľským subjektom na týchto adresách v Bratislave:

- na Osadnej ulici v Bratislave - od 9€ / mesiac
- na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 11€ / mesiac
- v komplexe Vienna gate, Kopčianska ulica v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v kancelárskom komplexe na Klincovej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v historickom centre Bratislavy na Konventnej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v centre Bratislavy na Michalskej ulici v Bratislave - od 26€ / mesiac


Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Klincová Konventná
K poskytnutie sídla spoločnosti je možné objednať aj doplnkové služby:
  • Doposielanie pošty na Vami zadanú adresu (listové zásielky v Európskej Unii - 10 €/mesiac)
  • Upozornenie o prijatej pošte emailom, telefonicky alebo pomocou SMS - 0,5 €/1 SMS, 1 €/1 hovor

K sídlu spoločnosti zabezpečujeme aj doplnkové služby:

Faxové služby

V rámci faxových služieb bude zákazníkovi pridelené klasické telefónne číslo s Bratislavskou predvoľbou 02 (vieme zabezpečiť aj iné predvoľby v rámci Slovenska a ďalších krajín EÚ).

Cena za prijímanie faxov je 8€ / mesiac pri ročnej platbe. Teda 96€ / rok.

Pre existujúce spoločnosti (meniace sídlo na našu adresu) sú možné predplatné obdobia 1, 2, 3, 4 a 5 rokov. Existujúcim spoločnostiam, ktoré majú záväzky voči tretím osobám registračné sídlo neposkytujeme.