Lacné virtuálne sídlo firmy v Bratislave

Len u nás si môžete vybrať virtuálne sídlo firmy zo 6 adries v týchto mestských častiach: Staré mesto (Bratislava I), Ružinov (Bratislava II), Nové mesto (Bratislava III) a Petržalka (Bratislava V).

Virtuálne sídlo firmy poskytujeme novým ako aj existujúcim podnikateľským subjektom na týchto adresách:

- na Osadnej ulici v Bratislave - od 9€ / mesiac
- na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 11€ / mesiac
- v komplexe Vienna gate, Kopčianska ulica v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v kancelárskom komplexe na Klincovej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v historickom centre Bratislavy na Konventnej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v centre Bratislavy na Michalskej ulici v Bratislave - od 26€ / mesiac


Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Klincová Konventná

Garancia sídla firmy v Bratislave na naších adresách

Sídlo firmy poskytujeme vo vlastných nehnuteľnostiach. Z tohoto dôvodu Vám vieme garantovať dlhodobé poskytovanie našich služieb bez rizika výpovede zmluvy.


Ak nedisponujete vlastnou nehnuteľnosťou, ktorá by mohla byť v Obchodnom registri zapísaná ako sídlo firmy, ponúkame Vám reprezentatívne a lacné sídlo pre Vašu spoločnosť. Ponúkame sídla na reprezentatívnych adresách v rámci Bratislavy.

Virtuálne sídlo firmy v Bratislave Vám ponúka tieto výhody:

 • Podstatne nižšie mesačné náklady - ušetríte peniaze za prenájom samostatnej kancelárie, vykurovanie, vodu, elektrinu a pod.
 • Automatické preberanie, skenovanie a predposielanie Vašej pošty
 • Notifikácia o každej došlej pošte - aj v čase Vašej dovolenky a pod.
 • Prestížna adresa zapísaná ako sídlo spoločnosti v Obchodnom registri a teda aj na Vašich na vizitkách a pod.
 • Vyhnete sa častým kontrolám úradov Podľa štatistiky pripadá na jednu spoločnosť so sídlom v Bratislave jedna kontrola Daňového úradu za tridsať rokov
 • Máte možnosť prenajať si reprezentatívne zasadacie priestory na adrese sídla Vašej spoločnosti
 • Podnikať môžete z domova, bez starosti o svoj majetok a súkromie
 • U nás získate rýchlé, spoľahlivé a profesionálne jednanie za bezkonkurenčné ceny
 • Virtuálne sídlo ponúkame vo vlastných nehnuteľnostiach, nehrozí teda, že Vaše sídlo budete nútení v budúcnosti premiestniť na inú adresu
 • sídlo firmy je riadne označené pre prípad kontroly z úradov
 • Sídlo firmy nemusíte meniť zakaždým keď sa presťahujete
 • Neúčtujeme si kauciu ani vstupné poplatky

Každá spoločnosť pri jej vzniku musí uviesť svoje sídlo, ktoré bude uvedené v Obchodnom registri a Živnostenskom registri.

Legislatíva Slovenskej republiky umožňuje zriadenie okrem sídla spoločnosti vo vlastných alebo prenajatých priestoroch aj formou virtuálneho sídlo. Ak nevlastníte vlastnú nehnuteľnosť a nechcete platiť za prenájom samostatnej kancelárie je pre Vás vhodná služba virtuálne sídlo.

Lacné virtuálne sídlo je vhodné hlavne pre:

 • začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú čo najefektívnejšie využiť prostriedky pri rozbiehaní podnikania
 • podnikateľov, ktorí k výkonu svojej podnikateľskej činnosti nepotrebujú každodenne tráviť čas vo vlastnej kancelárii
 • tých, ktorí chcú zabezpečiť svojej spoločnosti lukratívne sídlo za symbolickú cenu
 • podnikateľov, ktorí nevlastnia vlastnú nehnuteľnosti pre sídlo Bratislava
 • zahraničných podnikateľov, ktorí chcú podnikať na územi Slovenskej republiky

Prenájom zasadacích miestností

V našich priestoroch na Klincovej, a Michalskej ulici je možný prenájom zasadacích miestností s občerstvením s kapacitou do 5-6 osôb. Na Kopčianskej ulici máme k dispozícii zasadacie a konferenčné miestnosti s kapacitou 4,8,16 a 100 osôb.

zasadacie priestory Zasadačka Kopčianska zasadacie priestory

Zasadacie priestory sú kompletne zariadené a vybavené wifi internetom, klimatizáciou, tabuľlou flipchart atď.

Ak sa rozhodnete využiť našu službu sídla ponúkame Vám aj zabezpečenie zmeny vo Vašej spoločnosti v Obchodnom a Živnostenskom registry. Teda my vypracujeme všetky potrebné dokumenty a zabezpečíme aj ich podanie na príslušné úrady.


Sídlo firmy ako odrazový mostík pri budovaní úspešnej firmy

Dobré meno a prestíž patria k základným pilierom úspechu. Nielen pre samotného podnikateľa, ale aj pre bežného smrteľníka. Prvým krokom pri budovaní prestíže a dobrého mena je výber vhodného sídla spoločnosti. Dynamickým riešením súčasnosti je virtuálne sídlo, vďaka ktorému podnikanie dostáva iný, atraktívnejší rozmer a lukratívnosť je daná správne zvolenou adresou.

Dobré meno a prestíž je aktívom, ktoré budujeme roky. To ako nás vníma okolie, potenciálni zákazníci, či naša konkurencia sa často odráža na našich bankových účtoch, pocite spokojnosti a šťastia.

„Budujte si ale charakter a nie reputáciu, pretože charakter je to, akí naozaj ste, zatiaľ čo reputácia je iba to čo si o vás myslia iní.“
(John Wooden)

Investícia do moderného sídla firmy bude preto pre vás tým najrozumnejším riešením. Už v začiatkoch podnikania resp. smerovania v živote by sme si mali určiť základné parametre, ktoré dobré meno a prestíž tvoria.

Je to vzdelanie, vystupovanie, vonkajšie znaky, dlhodobé dobré partnerstvá a vzťahy, účasť na podporných eventoch v rámci našej záujmovej oblasti. Správnym nastavením priorít definujeme promptnosť s akou k nám úspech príde.

To kde žijeme a sídlime, to s kým sa stretávame, zvyšuje náš kredit. Nie nadarmo motivačná literatúra hovorí o tom že:

„S kým si, a kde si - taký si.“


To znamená, že ak je našou métou úspech, mali by sme sa úspechom obklopovať. Tvoriť a budovať svoj úspech cez okolie, vonkajšie znaky, vzdelanie a odbornosť.

Pridaná hodnota pre podnik

Staviť na správnu kartu môžeme už v úvode pri voľbe adresy a sídla našej spoločnosti. Správny výber sídla spoločnosti nás vie posunúť vždy o priečku vyššie v pozitívnom vnímaní postavenia spoločnosti a jej prestíže.

Pri budovaní dobrého mena a prestíže je žiaduce uvažovať o sídle, ktoré prinesie udržateľnú pridanú hodnotu. Trh ponúka mnoho poskytovateľov služieb prenájmu sídla či adresy. My môžeme odporučiť služby prenájmu virtuálneho sídla od spoločnosti Online invest s.r.o

Spoločnosť poskytuje nadštandardné služby pri poskytovaní prenájmu virtuálneho sídla spoločnosti, virtuálnej adresy, prenájmu zasadacích miestností či pomoc s ďalšími náležitosťami týkajúcich sa podnikateľskej činnosti.

Vybrať si môžete zo 6 lukratívnych adries v rámci Bratislavy. V rámci časti Staré mesto, Ružinov, Nové mesto a Petržalka.

Toto reprezentatívne sídlo podnieti k lepšiemu a pozitívnemu vnímaniu firmy zo strany obchodných partnerov či zákazníkov. Svoju prácu môžete potom a najmä vďaka firemnej elektronickej schránke vykonávať z pohodlia domova a reprezentáciu a stretnutia s klientmi dôstojne viesť v prostredí na to vyhradenom.

Sídliť v Bratislave prináša firme množstvo výhod

Takéto riešenie poskytuje mnoho výhod nielen pre živnostníkov, slobodné povolania či domáce a zahraničné právnické osoby.

Prináša možnosť sídliť na lukratívnej adrese v hlavnom meste, zvyšovať svoj kredit a povedomie práve vzhľadom na lukratívnu polohu. Byť flexibilný a predovšetkým znižovať náklady za prenájom kancelárskych priestorov, ktoré vo svojej podstate každodenne nevyužíva.

Bratislava sa stala jedným z najvýznamnejších uzlov vnútroštátneho ale aj medzinárodného podnikateľského prostredia. Pre mnohé spoločnosti je miestom, ktoré poskytuje významný odrazový mostík v pozitívnom ponímaní značky a firmy vzhľadom na umiestnenie.

Nielen vzhľadom k tomu, že ide o hlavné mesto Slovenska. Svoj význam zastáva aj fakt, že tu sídli mnoho celosvetovo významných firiem- to znamená mnoho potenciálnych obchodných partnerov vďaka ktorým môžeme svoje podnikateľské aktivity v rámci Slovenska prehĺbiť a resp. posunúť aj za hranice rodnej zeme.

Virtuálne sídlo je výhodnou investíciou

V poslednej dekáde je zaznamenaný výrazný dopyt po outsourcingových službách. Firmy sa snažia zefektívniť svoju podnikateľskú činnosť aj využívaním takýchto služieb, vďaka ktorým samozrejme znižujú náklady spoločnosti a zefektívňujú svoje podnikanie.

Kde je dopyt, tam prichádza aj ponuka. Reakcia na túto požiadavku sa premietla v rastúcom objeme malých a stredných podnikov. Väčšinu celkového podnikateľského prostredia nielen v rámci Bratislavského kraja ale aj Slovenska tvoria malé a stredné podniky tzn. živnostníci, slobodné podnikania a ďalšie.

Na základe údajov Štatistického úradu SR z pohľadu ekonomickej činnosti má v Bratislavskom kraji významnú prevahu podnikanie v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu - oprava motorových vozidiel a motocyklov, odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti, činnosti v oblasti nehnuteľností a služby zaoberajúcimi sa informáciami a komunikáciou. 

Virtuálne sídlo v Bratislave môže byť práve aj pre takýchto „drobných“ podnikateľov alebo ľudí, ktorí sa rozhodujú založiť si spoločnosť veľmi výhodnou investíciou, ktorá prináša prestíž a podnecuje rast zákaziek.

Pre zahraničného investora je takéto sídlo zasa vstupnou bránou k podnikaniu na Slovensku.

Dynamický vývoj predsa podnecuje dynamické riešenia. Virtuálne sídlo a virtuálna adresa sú preto jednoznačnou voľbou.