Firemná elektronická schránka

Po založení každej novej firmy jej štát automaticky vytvorí elektronickú dátovú schránku na portály slovensko.sk. Elektronická dátová schránka slúži na komunikáciu so štátnymi orgánmi a väčšina úradov ako aj Exekútory, Súdy, Sociálna a zdravotné poisťovne komunikujú s firmami výhradne elektronicky pomocou tejto schránky.

Kedže správy sa považujú za doručené po uplynutí lehoty, ktorá je u väčšiny správ 15dní, musí si každá firma zabezpečiť pravidelnú kontrolu svojej dátovej schránky.

Prístupy do elektronických dátových schránok

Do elektronickej schránky firmy má prístup len konateľ spoločnosti, prípade môže konateľ splnomocniť inú osobu, alebo firmu, aby zabezpečila prístup do dátovej schránky.

Na prístup do elektronickej schránky firmy je potrebné mať nový občiansky preukaz z aktivovaným čipom a čítačky k OP, ktorá sa pripojí k počítaču. K schránke sa nie je možné pripojiť z väčšiny tabletov a smartphonov, keďže je podporovaný len systém Windows, vybrané verzie MAC OS a Linuxu (Mint, Debian, Ubuntu).

Konateľ firmy, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá ani povolenie na pobyt na území SR, môžu žiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora na oddelení cudzineckej polície. Alternatívny identifikátor je vlastne čipová karta pomocou, ktorej je možný prístup do elektronickej schránky.

Konatelia, ktorí sú občania SR ale nemajú pobyt na území SR, môžu o vydanie alternatívneho autentifikátora žiadať na oddelení dokladov.

Správa elektronickej dátovej schránky

Naša spoločnosť zabezpečuje službu správa elektronickej dátovej schránky pre všetky spoločnosti, ktoré si nie sú schopné z akáhokoľvek dôvodu zabezpečiť pravidelnú kontrolu elektronickej schránky.

My Vám zabezpečíne prijímanie správ do dátovej schránky Vašej spoločnosti na základe plnej moci.

Pri prjatí správy do vašej elektronickej schránky dostanete emailovú notifikáciu priamo z portálu www.slovensko.sk. My následne zabezpečíme preposlanie obsahu doručenej správy.

Cenník za správu elektronickej schránky:

Obdobie Cena za mesiac Celková Cena
3 roky 3,88 € 140 €
2 roky 4,16 € 100 €
1 roky 5 € 60 €

Pri podpise zmluvy sa uhrádza celková cenu za predplatné obdobie. Ceny sú KONEČNÉ, nenavyšujú sa žiadne ďalšie poplatky ani o DPH.