+421 944 255 853
info@onlineinvest.sk

Sídlo Firmy v Bratislave

Založenie Organizačnej zložky

Organizačná zložka podniku predstavuje formu zastúpenia zahraničnej spoločnosti na území Slovenskej republiky. Zahraničné osoby môžu podnikať na Slovensku za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.

Naša spoločnosť vám ponúka služby ALL INCLUSIVE vybavíme za vás všetky záležitosti týkajúcich sa založenia organizačnej zložky. Zabezpečíme vydanie Živnostenských listov, zaregistrujeme organizačnú zložku do Obchodného registra a vybavíme registráciu organizačnej zložky na Daňovom úrade.

Cena za založenie organizačnej zložky 680€ zahŕňa:


 • konzultácie ohľadom predmetov podnikania
 • kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • prípravu dokumentácie pre ohlásenie živností
 • vybavenie živnostenských listov
 • prípravu návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra,
 • zápis spoločnosti do obchodného registra,
 • registráciu pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade
 • Odovzdanie KOMPLETNEJ DOKUMENTÁCIE

Ďalšie náklady spojene so založením spoločnosti sú:
 • Správne poplatky za vydanie jedného živnostenského listu na voľnú živnosť - 0 €, za viazané a remeselné živnosti je poplatok 7,5€
 • Poplatky za overenie podpisov - na matrike 3€, alebo 12€ u notára

Celý proces založenia organizačnej zložky trvá od 14-20 pracovných dní.

Najväčšie rozdiely medzi Organizačnou zložkou a Spoločnosťou s ručením obmedzeným:

 • Organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu.
 • Podnikateľské aktivity sú vykonávané v mene zahraničného podnikateľa. Všetky aktivity OZ sa vykonávajú v mene spoločnosti, ktorá OZ zriadila.
 • Organizačnú zložku vedie, riadi vedúci organizačnej zložky, ktorým môže byť fyzická osoba zo Slovenska, z krajín EÚ alebo z krajín, ktoré sú členmi OECD.
 • Základné imanie sa nevytvára.
 • V organizačnej zložke platí zákonodarstvo krajiny, kde je zložka zriadená. Organizačná zložka je aj napriek tomu registrovaná na daňovom úrade Slovenskej republiky.

Zriadenie registrovaného sídla organizačnej zložky je nevyhnutné. Naša spoločnosť Vám ponúka aj Virtuálne sídlo spoločnosti na 6 adresách v rámci 4 obvodov Bratislavy (Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava V). Viac informácií nájdete na stránke Sídlo spoločnosti.