Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.)

Založenie komanditnej spoločnosti (označovanje ako k.s.) je na Slovensku veľmi komplikované. Vyžaduje si naštudovanie všetkýh príslušných zákonov a predpisov. Príprava všetkých potrebných dokumentov laikovi zaberie minimálne niekoľko dní štúdia.

Vždy je tu ešte riziko, že niektorú zákonnú požiadavku prehliadnete a Vaše podanie bude zamietnuté. V takomto prípade sa vystavujete riziku, že poplatok za zápis spoločnosti prepadne.

Ak sa týmto komplikáciam chcete vyhnúť nechajte založenie spoločnosti na nás a venujte sa Vášmu podnikaniu.

Založenie komanditnej spoločnosti "KOMPLET" – 399 €

Pri variante Založenie komanditnej spoločnosti "KOMPLET" všetky potrebné kroky vrátane podania na Živnostenský register vybavia naši zamestnanci miesto Vás.


Postup založenia k.s.:
  • poradíme Vám s výberom najvýhodnejšej právnej formy a s výberom predmetov činnosti
  • zodpovieme všetky Vaše otázky ohladne založenia spoločnosti
  • pripravíme všetky potrebné dokumenty a žiadosti
  • vy len podpíšete potrebné dokumenty
  • my vybavíme vydanie Živnostenských listov
  • my zabezpečíme zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • spoločnosť zareigstrujeme na daňovom úrade k dani z príjmu právnických osôb
  • v prípade záujmu vieme zabezpečiť aj registráciu k DPH a ďalším daniam


V porovnaní s najčastejšie zakladanou spoločnosťou s ručením obmedzeným má komanditná spoločnosť niekoľko výhod. Asi najväčšou je základné imanie len v hodnote 250 eur.

V spojení prvkov kapitálovej a osobnej spoločnosti je výhoda v tom, že spoločníci si môžu vybrať z toho či budú osobne zodpovedný za riadenie spoločnosti, alebo budú účastníci formou finančného vkladu.

Nevýhodou je, že jeden zo spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom.

V rámci predaja spoločnosti Vám radi ponúkneme virtuálne sídlo z našej ponuky, kam môžete zmeniť sídlo kupovanej spoločnosti.