Založenie spoločnosti

Ponúkame Vám založenie spoločnosti na klúč za jedinečné ceny.

Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. je na Slovensku veľmi komplikované. Vyžaduje si naštudovanie všetkých príslušných zákonov a predpisov. Príprava všetkých dokumentov potrebných na založenie spoločnosti laikovi zaberie minimálne niekoľko dní štúdia.


Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti (J.S.A.)

V službe založenie jednoduchej akciovej spoločnosti ponúkame všetky potrebné kroky vrátane podaní na Živnostenský register, Obchodný register ako aj Daňový úrad, ktoré vybavia naši zamestnanci miesto Vás.


Založenie akciovej spoločnosti

V službe založenie akciovej spoločnosti ponúkame všetky potrebné kroky vrátane podaní na Živnostenský register, Obchodný register ako aj Daňový úrad, ktoré vybavia naši zamestnanci miesto Vás.


Založenie Organizačnej zložky

Organizačná zložka podniku predstavuje formu zastúpenia zahraničnej spoločnosti na území Slovenskej republiky. Zahraničné osoby môžu podnikať na Slovensku za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.


Založenie komanditnej spoločnosti

Ponúkame Vám založenie komanditnej spoločnosti (označovanje ako k.s.). V porovnaní s najčastejšie zakladanou spoločnosťou s ručením obmedzeným má komanditná spoločnosť niekoľko výhod. Najväčšou výhodou založenie spoločnosti je základné imanie len v hodnote 250 eur.


Zmeny v s.r.o.

Ak sa rozhodnete uskutočniť vo svojej spoločnosti akúkoľvek zmenu - zmenu sídla, výmenu konateľa, prevod obchodného podielu pri zmene spoločníka alebo rozšírenie predmetov podnikania, vypracujeme Vám všetky potrebné dokumenty a zaregistrujeme všetky zmeny do Živnostenského registra a Obchodného registra.