Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti (J.S.A.)

V službe založenie jednoduchej akciovej spoločnosti ponúkame všetky potrebné kroky vrátane podaní na Živnostenský register, Obchodný register ako aj Daňový úrad, ktoré vybavia naši zamestnanci miesto Vás.

Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti " ALL INCLUSIVE " - 680 €

Naša cena zahrňuje aj súdny poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra, ktorý by ste pri klasickom podaní uhradili vo výške 300€.


Pri založení jednoduchej akciovej spoločnosti (J.S.A.) Vám okrem našej ceny vzniknú len tieto náklady:
 • kolkové poplatky za vydanie živnostenských listov: za každú voľnú živnosť 0 EUR, a za každú remeselnú a viazanú živnosť 7,50 EURa
 • spísanie Notárskej zápisnice o založení spoločnosti- 70 EUR
 • overenie podpisov na niektorých dokumentoch potrebných k založeniu - 15 EUR
 • registrácia akcií u CDCP - od 120Eur
Postup založenia jednoduchej akciovej spoločnosti (j.s.a.):
 • poradíme Vám s výberom najvýhodnejšej právnej formy a s výberom predmetov činnosti
 • zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia spoločnosti a jej následného fungovania
 • pripravíme všetky potrebné dokumenty a žiadosti a podľa vašich požiadaviek Vám sprostredkujeme stretnutie u notára pre podpis Notárskej zápisnice o založení jednoduchej akciovej spoločnosti
 • Vy len podpíšete potrebné dokumenty
 • vybavíme vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • zabezpečíme zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • zaregistrujeme spoločnosť na daňovom úrade k dani z príjmu právnických osôb
 • v prípade záujmu vieme zabezpečiť aj registráciu k DPH a ďalším daniam


Zakladateľmi jednoduchej akciovej spoločnosti môžu byť fyzické i právnické osoby. Spoločnosť môže mať neobmedzený počet akcionárov. Zakladateľom môže byť i zahraničná osoba.

Spoločnosť sa zakladá zakladateľskou listinou/spoločenskou zmluvou, ktorú podpisujú zakladatelia. Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri.

Minimálny vklad každého akcionára v zmysle platnej legislatívy je vo výške len 1 EURo cent. Na založení j.s.a. spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Minimálne základné imanie spoločnosti je len 1 EUR. Nami pripravené dokumenty sú pripravené tak, že nie je potrebné splatiť základné imanie.

Jednoduchá spoločnosť na akcie vzniká ako právnická osoba dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Týmto dňom nadobúda právnu subjektivitu.

Ku každej u nás založenej j.s.a. alebo kúpenej spoločnosti máte možnosť získať sídlo spoločnosti v Bratislave za super cenu.