Virtuálna Adresa

Virtuálna Adresa je výhodnou alternatívou ako si zabezpečiť sídlo pre Vašu spoločnosť. Naša ponuka virtuálnej adresy vychádza z konceptu zdielanej kancelárie, kde v jednom priatore sídli niekoľko spoločností, ktoré zdielajú spoločné priestory a zariadenie čo každej spoločnosti prináša nezanedbatelnú finančnú úsporu.

V porovnaní s prenájmom samostnej kancelárie v Bratislave je cena za prenájom virtuálnej adresy len symbolická.

V rámci virtuálnej adresy naši zamestnanci zabezpečujú starostlivosť o priestory, preberanie pošty a zákazníkov o každej prijatej zásielke informujú emailom. Zásielky si buď vyzdvihnete na našej adrese osobne, alebo Vám ich naskenujeme, alebo prepošleme na Vami určenú adresu.

Na niekoľkých našich adresách si môžete v prípade potreby prenajat zasadacie miestnosti na určené pre organizovanie pracovných stretnutí, pohovorov, prípadne na ako priestor pre vykonanie kontrol štátnych úradov (napr. daňová kontrola).

Službu virtuálna adresa ponúkame zákazníkom na týchto adresách v Bratislave:

- na Osadnej ulici v Bratislave - od 9€ / mesiac
- na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 11€ / mesiac
- v komplexe Vienna gate, Kopčianska ulica v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v kancelárskom komplexe na Klincovej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v historickom centre Bratislavy na Konventnej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v centre Bratislavy na Michalskej ulici v Bratislave - od 26€ / mesiac


Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Klincová Konventná

Virtuálna adresa oproti klasickému sídlu spoločnosti poskytuje viacero výhod:

  • podstatne nižšie mesačné náklady za prenájom
  • prestížna adresa zapísana ako sídlo spoločnosti v Obchodnom registri
  • pravdepodobnosť daňovej kontroly je v Bratislave podstatne menšia ako v iných okresných mestách
  • možnosť prenajať si reprezentatívne zasadacie prietory na virtuálnej adrese sídla Vašej spoločnosti
  • virtuálna adresa je riadne označené menom Vašej spoločnosti pre prípad kontroly z úradov
  • preberanie, uchovávanie, skenovanie a preposielanie pošty
  • notifikácia o každej došlej pošte
  • ďalšie doplnkové služby na základe požiadaviek klientaSlobodne a spokojne vďaka virtuálnemu sídlu

Živnostníci a slobodné povolania tvoria 57 % z celkového počtu všetkých podnikateľských jednotiek vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v rámci Slovenskej republiky. To znamená, že VIAC AKO POLOVICA Z NÁS sa rozhodla vziať život do vlastných rúk a tvoriť hodnotu pre spoločnosť. Sami, vo vlastnej réžii, na vlastnú zodpovednosť a slobodne.

Sloboda vs. tradície. Podnikanie na vlastnú päsť vs. stabilné zamestnanie. Prenájom kancelárskych priestorov vs. virtuálne sídlo a virtuálna adresa.

Prečo sa vlastne toľkí z nás rozhodnú žiť podľa seba? Prečo vymenia komfort, tradičné vzory a relatívnu stabilitu v pozícii zamestnanca?!

Dôvodov je niekoľko. Sloboda, kreativita, anonymita, organizácia vlastnej činnosti, možnosť priniesť spoločnosti hodnotu či relatívne neobmedzené možnosti týkajúce sa výšky príjmu z podnikania.

„Je iba jedna vec, ktorá znemožní uskutočnenie sna: strach pred neúspechom.“
(Paulo Coelho)

Prečo je virtuálna adresa výhodná?

O slovenskom národe hovoríme ako o národe konzervatívcov, zástancov stability a tradícií. Toto číslo poukazuje aj na inú stránku našej osobnosti. Sme priebojní, radi riskujeme a nebojíme sa výziev.

Dynamika rastu malých a stredných podnikov má už niekoľko rokov vzostupný charakter.

Túto dynamiku zaznamenáva aj samotný trh, ktorý sa vzhľadom na obmedzenosť zdrojov a neustále rastúcu konkurenciu snaží hľadať spôsoby ako zefektívniť podnikateľskú činnosť pri zachovaní jej anonymity a atraktivity. Do popredia sa dostávajú zdieľané a outsourcingové služby.

Súčasná situácia rastúcich cien nehnuteľností a prenájmov kancelárskych priestorov čiastočne obmedzuje možnosti malých a stredných podnikateľských jednotiek.

  • Cena nebytových priestorov v rámci Bratislavy sa pohybuje v rozpätí od 900 až 1500 € za m² a pri prenájme je na úrovni od 9 do 15 € za m². Drobní podnikatelia aj vďaka takejto skutočnosti sú nútení zvoliť si sídlo na vlastnej súkromnej adrese. Čím strácajú vlastnú anonymitu a súkromie.
  • Zároveň nie každý sídli na atraktívnom mieste a adrese v rámci hlavného mesta, kde sa sústreďuje väčšina domácich či zahraničných firiem. Pri voľbe sídla spoločnosti by sa mal záujem drobných podnikateľov sústrediť na miesta, ktoré nielenže veľmi dobre znejú a sú v hlavnom meste, ale aj na také, ktoré nadmerne nezaťažia ich výdavky a zároveň zohľadňujú anonymitu podnikania.

Tieto požiadavky napĺňa prenájom poštovej adresy či samotnej virtuálnej kancelárie. Podobne ako outsourcing služieb aj zdieľanie reprezentatívnych priestorov je jedným z novodobých trendov, ktoré prinášajú podnikateľskému prostrediu mnoho výhod.

Môžeme odporučiť spoločnosť, ktorá poskytuje služby virtuálneho sídla a virtuálnych adries. Poskytuje zdieľané kancelárske priestory na 6 významných adresách v rámci Bratislavy.

Vybrať si tú najatraktívnejšiu virtuálnu adresu pre nás je možné na Osadskej ulici, Vyšehradskej, v komplexe Vienna Gate na Kopčianskej ulici, na Klincovej, Konventovej v rámci historického centra Bratislavy a Michalskej ulici v centre Bratislavy.

Minimálna investícia s maximálnym možným efektom

Pre živnostníkov a slobodné povolania je tento typ zdieľanej kancelárie výborným a dynamickým riešením pri reprezentácii svojej osoby a podnikateľskej činnosti. Nielen že sídlime na lukratívnom mieste, ale si aj chránime svoj osobný život a súkromie, zvyšujeme svoj kredit a dobré meno navonok a zároveň to máme za pár eur mesačne.

Cena takejto zdieľanej kancelárie sa pohybuje od 9 do 26 € mesačne, čo je samozrejme pri súčasných vyššie uvedených cenách prenájmu či samotných kancelárskych priestorov minimálna investícia s maximálnym možným pozitívnym efektom.

A ako ďalší bonus k úspechu k zdieľanému prenájmu je poskytovaná správa došlej elektronickej pošty spolu s informovaním o každej prijatej zásielke formou e-mailu.

Dynamika nášho žitia nás podnecuje pristupovať k zmenám proaktívne. Buďme preto aktívny. Nech naše tradičné smerovanie dostane krídla úspechu. Konajme múdro a zdieľajme. Aj vďaka zdieľanému podnikaniu a virtuálnym adresám, môže byť náš život predsa krajší.