Prenájom poštovej adresy v Bratislave

Prenájom poštovej adresy pre firmu je zvyčajne označovaný ako virtuálne sídlo spoločnosti, alebo virtuálna kancelária. Jedná sa o koncept zdielania, ktorý v mnohých oblastiach začína nahradzovať individuálne vlastníctvo, alebo prenájom.

Ako funguje služba poštová adresa v Bratislave?

Prenájom funguje tak, že prenajívateľ ponúka na jednej adrese sídlo viacerým spoločnostiam, čím sa znižujú náklady pre jednotlivých nájomcov.

Vy ako nájomca sa nemusíte zdržiavať v sídle Vašej spoločnosti, keďže príjem pošty ako aj styk so zákazníkmi prípadne štátnymi úradníkmi zabezpečuje prenajímateľ na základe udelenej plnej moci. Došlé zásielky si podľa dohody buď vyzdvihnete osobne, alebo Vám budú preposlané, alebo naskenované.

Samozrejme v prípade potreby si na adrese sídla spoločnosti môžete prenajať zasadaciu miestnosť určenú na stretávanie s klientmi, obchodnými partnermi a pod.

Prenájom poštovej adresy poskytujeme na týchto adresách v Bratislave:

- na Osadnej ulici v Bratislave - od 9€ / mesiac
- na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 11€ / mesiac
- v komplexe Vienna gate, Kopčianska ulica v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v kancelárskom komplexe na Klincovej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v historickom centre Bratislavy na Konventnej ulici v Bratislave - od 14€ / mesiac
- v centre Bratislavy na Michalskej ulici v Bratislave - od 26€ / mesiac


Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Klincová Konventná

Garancia prenájmu poštovej adresy na naších adresách

Sídlo firmy poskytujeme vo vlastných nehnuteľnostiach. Z tohoto dôvodu Vám vieme garantovať dlhodobé poskytovanie našich služieb bez rizika.Prenájom poštovej adresy v Bratislave je jedinečná príležisť ako ušetriť za prenájom sídla spoločnosti a mať sídlo na lukratívnej adrese.

Zvyčajne naše služby využívajú podnikatelia, ktoíý nevlastnia vlastnú nehnuteľnosť, a nepotrebujú vlastné samostatné priestory, kde by si mohli zriadiť sídlo firmy a prenájom vlastných kancelárskych priestorov je pre nich zbytočne vysoká položka.