Virtuálne Sídlo Firmy - Nové mesto, Bratislava 3


fotka osadna
Ponúkame Vám virtuálne sídlo spoločnosti na adrese v mestskej časti Nové mesto - Osadná 2.. Sídlo poskytujeme v budove na rohu Osadnej a Českej ulice.

Budova prešla v roku 2019 kompletnou rekonštrukciou.

Osadná 2

Osadná ulica sa nachádza v tesnej blízkosti Trnavského mýta smerom k obchodnému centru Polus. Osadná ulica je rovnobežná s Vajnorskou ulicou.

Sídlo firmy pre obchodné spoločnosti a iné subjekty poskytujeme v súlade s legislatívnymi podmienkami Slovenskej republiky.

Cena za sídlo spoločnosti na Osadnej ulici je od 9€ za mesiac. Ceny pre jednotlivé predplatné obdobia sú rozpísane v cenníku.


Na tejto adrese zákazníkom ponúkame:

  • Expresné zriadenie sídla firmy, alebo kontaktnej adresy
  • Označenie obchodného mena na poštovej schránke
  • Prijímanie a evidenciu došlej pošty s notifikáciou o každej prijatej zásielke
  • Online systém na správu pošty
  • Skenovanie, alebo preposielanie zásielok
  • Možnosť osobného prevzatia pošty v jednej z našich kancelárií na Klincovej 37, alebo Kopčianskej 10
  • Prenájom zasadacej miestnosti v jednej z našich kancelárií na Klincovej 37, alebo Kopčianskej 10

Mapa: