Založenie akciovej spoločnosti

Proces založenia akciovej spoločnosti na Slovensku je pomerne zložitý, a preto naša spoločnosť ponúka full–servis v podobe založenia novej akciovej spoločnosti.

Na základe požiadaviek klienta založíme spoločnosť presne na mieru a podľa prianí klienta bez toho, aby bol klient zaťažený zdĺhavým vybavovaním potrebných dokumentov na úradoch.

V službe založenie akciovej spoločnosti ponúkame všetky potrebné kroky vrátane podaní na Živnostenský register, Obchodný register ako aj Daňový úrad, ktoré vybavia naši zamestnanci miesto Vás.

Založenie akciovej spoločnosti " ALL INCLUSIVE " - 880 €

Naša cena zahrňuje aj súdny poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra, ktorý by ste pri klasickom podaní uhradili vo výške 750€.


Pri založení spoločnosti a.s. Vám okrem našej ceny vzniknú len tieto náklady:
 • kolkové poplatky za vydanie živnostenských listov: za každú voľnú živnosť 0 EUR, a za každú remeselnú a viazanú živnosť 7,50 EURa
 • spísanie Notárskej zápisnice o založení spoločnosti- 150 EUR
 • overenie podpisov na niektorých dokumentoch potrebných k založeniu - 15 EUR
Postup založenia spoločnosti a.s.:
 • poradíme Vám s výberom najvýhodnejšej právnej formy a s výberom predmetov činnosti
 • zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia spoločnosti a jej následného fungovania
 • pripravíme všetky potrebné dokumenty a žiadosti a podľa vašich požiadaviek Vám sprostredkujeme stretnutie u notára pre podpis Notárskej zápisnice o založení akciovej spoločnosti
 • Vy len podpíšete potrebné dokumenty
 • vybavíme vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • zabezpečíme zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • zaregistrujeme spoločnosť na daňovom úrade k dani z príjmu právnických osôb
 • v prípade záujmu vieme zabezpečiť aj registráciu k DPH a ďalším daniam


Ku každej u nás založenej alebo kúpenej spoločnosti máte možnosť získať sídlo spoločnosti v Bratislave za super cenu.