+421 944 255 853
info@onlineinvest.sk

Sídlo Firmy v Bratislave

Zmena sídla firmy

Našim zákazníkom zabezpečíme zmenu sídla firmy či už na sídla z našej ponuky, alebo ľubovolné iné sídlo.

Naša cena za vykonanie zmeny sídla firmy obsahuje vypracovanie kompletnej dokumentácie, všetky správne a súdne poplatky za zápis zmeny do obchodného a živnostenského registra.

Poplatky súvisiace s vykonaním zmeny sídla firmy v Obchodnom registri:
  • súdny poplatok vo výške 66 €
  • správny poplatok za vydanie listu vlastníctva 8 €
  • notársky poplatok za osvedčenie pravosti podpisu na návrhu od 3 €
Poplatky súvisiace s ohlásením zmeny sídla spoločnosti na Živnostenskom úrade:
  • poplatok vo výške 3 €

Zmena sídla firmy

Služba zmena sídla firmy zahŕňa aj zabezpečenie zápisu zmeny do Obchodného registra, Živnostenského registra a ohlásenie na Daňovom úrade.

Ak nedisponujete nehnuteľnosťou, ktorá by mohla byť v Obchodnom registri zapísaná ako sídlo spoločnosti, zabezpečíme Vám vhodné sídlo na reprezentatívnej adrese v Bratislave.

Zmenu sídla firmy vieme zabezpečiť aj do našich priestorov na týchto adresách:

- na Osadnej ulici v Bratislave - od 11€ / mesiac
- na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 13€ / mesiac
- v komplexe Vienna gate, Kopčianska ulica v Bratislave - od 16€ / mesiac
- v kancelárskom komplexe na Klincovej ulici v Bratislave - od 16€ / mesiac
- v historickom centre Bratislavy na Konventnej ulici v Bratislave - od 16€ / mesiac
- v centre Bratislavy na Michalskej ulici v Bratislave - od 26€ / mesiac


Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Klincová Konventná


Z 63 hodnotení Zmena sídla firmy sme získali hodnotenie 4.86 z 5