Sídlo s.r.o.

Sídlo s.r.o. definuje Obchodný zákonník nasledovne "Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom."

Poskytujeme sídlo s.r.o. v Bratislave obchodným spoločnostiam za veľmi výhodné ceny. S našimi službami získate lukratívnu adresu pre sídlo s.r.o., príjem pošty, faxové služby, webové a emailové služby.

Sídlo s.r.o. poskytujeme na týchto adresách v Bratislave:

- na Osadnej ulici v Bratislave - od 11€ / mesiac
- na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 13€ / mesiac
- v komplexe Vienna gate, Kopčianska ulica v Bratislave - od 16€ / mesiac
- v kancelárskom komplexe na Klincovej ulici v Bratislave - od 16€ / mesiac
- v historickom centre Bratislavy na Konventnej ulici v Bratislave - od 16€ / mesiac
- v centre Bratislavy na Michalskej ulici v Bratislave - od 26€ / mesiac


Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Klincová Konventná

Naša spoločnosť poskytuje okrem samotných službieb sídlo s.r.o. v Bratislave aj doplnkové služby známe pod pojmamy virtuálne sídlo spoločnosti a virtuálna kancelária.

Služba sídlo s.r.o. obsahuje tieto služby:

  • označenie sídla s.r.o. na informačnej tabuli a označenie poštovej schránky obchodným názvom spoločnosti
  • prijímanie a úschova pošty a bezplatné informovanie o prijatej pošte na Váš email
  • preposielanie pošty na Vami zvolenú adresu
  • zabezpečenie komunikácie medzi spoločnosťou so zákazníkmi a štátnymi orgánmi
  • prenájom zasadacích priestorov za účelom pracovných jednaní a schôdzok

Správa došlej pošty

Naši pracovníci Vám zabezpečia preberanie poštových zásielok a budú Vás informovať o každej prijatej zásielke ako aj o jej odosielateľovi emailom. V prípade záujmu vieme zabezpečiť aj preposielanie pošty na Vami zvolenú adresu v rámci Slovenska.

Vašu poštu Vám budeme v prípade záujmu preposielať na Vami zvolenú adresu. Pôvodnú obálku vložíme do druhej obálky a zašleme na Vami zvolenú adresu.

Prenájom zasadačiek

V prípade potreby si na adrese spoločnosti na pracovné stretnutia, v prípade daňovej kontroly a pod. môžete prenajať zasadacie priestory na adrese sídla Vašej spoločnosti.

Z 43 hodnotení Sídlo s.r.o. sme získali hodnotenie 4.82 z 5